Anasayfa | Sohbet | Ekart | itiraf | Burç | Siir | Fikra | Oyun | Gazete | Güzel Sözler | Radyo | Kadin | Programlar | Iddaa | Sms

  Sohbet Odaları
  Forum (yeni )
  Güzel sözler
  Hazir mesajlar
  Rüya Tabirleri
  Siirler
  Sarki Sözleri
  Fal - Burçlar
  Komik Videolar
  Oyun
  Hikaye
  Fikralar.html
  Sifali Bitkiler
  Gazeteler
  Komik Sözler
  Komik Mesajlar
  Msn Resimleri
  Msn Ifadeleri
  Msn Adresleri
  Programlar
  Iddaa
  Oyun Hileleri
  Gross Media Radyo Tv
  Izlee (yeni)
  Uydu Canak Sifreleri
  Haritalar
  Güzel sözler
  Sevgi Mesajlari
  Ask Hikayeleri
  Ask Siirleri
  Hazir Ask Mektuplari
  Hazir Sms
  Hazir Mesaj
  Ask Sayfalari
  Komik Animasyonlar
  Komik Fikralar
  Komik Yazilar
  Komik Karükatürler
  Komik Videolar
  Komik Resimler
  Komik Sesler
  Kamera Sakalari
  Komik Sözler
  Yemek Tarifleri
  Bebek Resimleri
  Bebek Isimleri
  Kalori Cetveli
  Güzellik Estetik
  Pratik Bilgiler
  Kilo vermek
  Makyaj
 
    Ata Sözleri: Hazır Mesajlar, Hazır Sözler, Sms Sözler, Güzel Sözler

Türkü Nedir ?

Türkü, ezgi eşliğinde söylenen Türk halk şiiridir.

Türküyü oluşturan dize grupları arasında tekrarlanan kavuştak bölümleri vardır. Türküler ezgilerine göre uzun havalar ve sırım havalar (oyun havaları)olarak adlandırılırlar. Genellikle anonimdir, konusuna göre ise ölüm, ayrılık, savaş, çocuk, doğa türküleri vardır.

Bir ezgi ile söylenen halk şiirinin her çeşidini göstermek için Türkiye’nin sözlü geleneğinde en çok kullanılan ad Türkülerdir. Kelime anlamı, Türkî yani Türk'e ait olan manasındadır.

Özel durumlarda ya da ezginin, sözlerin çeşitlemesine göre ninni, ağıt, deyiş, hava adları da kullanılmaktadır. Türk halk edebiyatı nazım şekli ve türüdür. Ezgisi yönüyle diğer halk şiiri türlerinden ayrılır. Türküler genellikle anonimdir. İsimleri bilinen saz şairlerinin söyledikleri de giderek halka mal olmuş ve bunlar da anonimleşme eğilimine girmiştir. Türkü söylemeye "türkü yakmak" da denir. Türkü adı Türk sözcüğüne Arapça "ı" eki eklenmesiyle ortaya çıkmıştır. "Türk’e özgü" anlamına gelir.

Türkü sözcüğünün ilk olarak XV. yüzyıla ait Ali Şir Nevâî’nin Mizânü’l- Evzan (Vezinlerin Terazisi) adlı eserinde geçtiği bilinmektedir: [1]“… ve yine bir şarkı türüdür ki ona Türkî denmektedir. Hikmet Dizdaroğlu, Anadolu’da türkünün ilk örneğini XVI. yüzyıl halk şairi Öksüz Dede’nin verdiğini belirtir. Türküler genellikle hece vezninin 7, 8 ve 11’li kalıplarıyla kıtalar halinde söylenir. Her kıta türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bend ile nakarattan meydana gelir. Nakarat her bendin sonunda tekrarlanır. Bu kısım bağlama veya kavuştak diye de bilinir. Türküleri kesin ayrıma sokmak güçtür. Bir yörede yakılan türkü diğer bir yöreye şekli ve söyleniş biçimi değişerek geçebilir. Türküler ezgilerine, konularına ve yapılarına göre ayrılır.

 

 

 

istanbul Sohbet | Yozgat Sohbet | Kayseri Sohbet|Mersin Fm|Ankara sohbet|Mersin sohbet